https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://risakolopaking.id/timmy/dominoqq/https://risakolopaking.id/timmy/pkvgames/https://himampunj.org/expo/pkvgames/https://himampunj.org/expo/bandarqq/https://www.nuansalampung.com/hipmi/pkvgames/https://www.nuansalampung.com/hipmi/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/https://lab.kimia.unjani.ac.id/wp-content/upgrade/bonus-new-member/
För minnet på tal på arbetsplatsen :: Muistiliitto

För minnet på tal på arbetsplatsen

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

För minnet på tal på arbetsplatsen

Minnesfunktionen påverkas förutom av belastningen i arbetslivet också av många livsstilsfaktorer, kortvarigt till exempel trötthet och mer långvarigt bland annat arbetsutmattning, ohälsosam diet, riklig alkoholkonsumtion eller obetydlig motion.

Genom att fästa uppmärksamhet vid arbetets kognitiva ergonomi kan man hjälpa hjärnan att klara av belastningen av kunskapsarbete. Minneförbundets material Bra arbete för hjärnan innehåller tips om hur såväl arbetsgivaren som arbetstagaren själv, en arbetskompis eller en chef kan ändra arbetet så att det blir mindre belastande för hjärnan.

Ju äldre man blir desto mer koncentration och upprepningar kan det kräva att lära sig nya saker än det gjorde i yngre ålder, men åldrandet är i sig ingen orsak till att minnet försvagas. Det finns alltid någon orsak till minnessymtom, och denna måste utredas.

För minnesproblem på tal

Det lönar sig för den drabbade att själv ta upp arbetsbelastningen och eventuella minnesproblem och för arbetsgivaren att fråga om dessa till exempel under ett utvecklingssamtal. Det lönar sig att ta upp bekymmer och agera, om man lägger märke till förändringar i sitt eget, en arbetskamrats eller en arbetstagares minne, förmåga att behandla information eller exempelvis beteende jämfört med tidigare. I detta fall kan eventuella problem identifieras, och man kan ingripa i dessa i ett så tidigt skede som möjligt.

Det är inte alltid lätt att föra något på tal på grund av att minnesfrågor eller förändringar i den egna funktionsförmågan kan vara mycket personliga saker. Det kan bli lättare att behandla även svårare frågor, om syftet med en diskussion är att finna en orsak till något gemensamt oroväckande och diskussionen framskrider så att man är lyhörd för båda parternas aspekter.

När man har fört en fråga på tal ska man tillsammans med företagshälsovården i den följande fasen börja utreda omständigheterna tillsammans med företagshälsovården.

Fortsättning i arbetslivet

Ibland – dock mycket sällan – upptäcker man som orsak till försämringen av minnet och förmågan att behandla information också en progressiv minnessjukdom som drabbar en person i arbetsför ålder.

Arbetskarriären behöver dock inte sluta i och med att en minnessjukdom diagnosticeras, om de rätta stödåtgärderna står till förfogande. Beslutet att fortsätta arbeta ska alltid fattas individuellt i samarbete mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården.