Rehabiliterings- och vårdställen för personer i arbetsför ålder

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Rehabiliterings- och vårdställen för personer i arbetsför ålder

Den särskilda situationen för personer som i arbetsför ålder drabbats av en progressiv minnessjukdom grundar sig inte i så hög grad på själva sjukdomen, eller på principerna för vård och rehabilitering, utan behoven och önskemålen uppstår i den livssituation då personen drabbas av en minnessjukdom.

Vid tidpunkten för insjuknandet kan det i familjen finnas småbarn och en maka/make som arbetar. Livssituationen för personer i arbetsför ålder karaktäriseras ofta av god fysisk kondition, breda sociala nätverk samt vana vid självständigt liv och informationsteknik i sin vardag. När dessa omständigheter beaktas kan man också skapa en grund för genomförande av högklassig rehabilitering och omsorg.

Drömplatsen för personer i arbetsför ålder

Listan “Drömplatser för personer i arbetsför ålder” har sammanställts för personer som i arbetsför ålder drabbats av en minnessjukdom och deras närstående. Listan innehåller en sammanfattning av deras tankar om elementen i god rehabilitering och vård. Listan är till stöd för organiseringen av god rehabilitering, omsorg och vård för minnessjuka personer.

Drömplatsen för minnessjuka i arbetsför ålder ...

 • man känner till personens livshistoria, värderingar och individuella behov. 
 • den egna livsåskådningen respekteras och beaktas i både goda och dåliga tider.
 • varje person anses vara expert gällande sitt eget tillstånd.
 • man deltar i planeringen av den egna rehabiliteringen. 
 • rehabilitering och bibehållen självständighet är utgångspunkten för planeringen av miljön: till exempel en länstol i vistelserummet har ersatts med en konditionsapparat.
 • det finns möjligheter att fortsätta med egna hobbyer och verka som exempelvis kamrathandledare.
 • man kan delta i evenemang och hobbyer också utanför rehabiliterings- och omsorgsstället, antingen med kamrater eller exempelvis en Minneskompis.
 • yrkesutbildade personer ordnar ergo- och fysioterapi, kognitiv träning samt smågrupps- och kamrataktiviteter där diskussioner möjliggörs.
 • man ser till att alla får tillräckligt med vila.
 • personalen känner till särdragen för minnessjukdomar som människor i arbetsför ålder drabbats av, de olika minnessjukdomarna samt elementen i rehabiliteringen och vården i de olika faserna av minnessjukdomarna. 
 • man har insikter om metoder för bemötande och individuell tillämpning av dessa.
 • platsen är hemtrevlig och man återvänder gärna dit. 
 • det finns eget privat utrymme.
 • trivsel skapas med hjälp av textilier och grönväxter.
 • det finns färgkodade rutter som gör det lättare att skapa sig en bild av lokalerna och röra på sig.
 • det finns möjligheter att använda informationsteknik.
 • man kan ändra sina egna tidtabeller och också låta bli att delta i ordnade aktiviteter.
 • det ordnas gemensamma kaffe- och måltidsstunder.
 • genom att samla mentalt liknande personer som upplever samma utmaningar i vardagen skapas kamratskapskänsla.
 • det finns fungerande kommunikationer för egen transport och närstående personers besök.

Enheter för personer i arbetsför ålder i Finland

...finns här (på finska).