Särskilda frågor

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Särskilda frågor

Många särskilda frågor anknyter till minnessjukdomar. Varje minnessjuk person är trots sin sjukdom en individ som har egna behov, önskemål, livshistorier och livssituationer. Också sjukdomen framskrider alltid individuellt, med andra ord är det ofta omöjligt att beskriva något typiskt mönster för sjukdomsförloppet.

Dessa flikar innehåller en beskrivning av några särskilda frågor som en minnessjuk person och hens familj kan ställas inför på grund av sjukdomen.