Muisti puheeksi työpaikalla

Kuvituskuva: Nainen sauvakävelyllä kesäisessä metsässä.

Muisti puheeksi työpaikalla

Muistin toimintaan vaikuttavat työelämän kuormittavuuden lisäksi monet elämäntapatekijät, lyhytaikaisesti esimerkiksi väsymys ja pidempiaikaisesti muun muassa työuupumus, epäterveellinen ruokavalio, runsas alkoholinkäyttö tai vähäinen liikunta.

Kiinnittämällä huomiota työn kognitiiviseen ergonomiaan voidaan auttaa aivoja jaksamaan tietotyön rasitusta. Muistiliiton Hyvä työ aivoille -materiaali tarjoaa vinkkejä siihen, kuinka niin työntekijä itse, työkaveri kuin esimieskin voivat muokata työtä aivojen kannalta vähemmän kuormittavaksi.

Iän vaikutuksesta uusien asioiden opettelu vaatii usein hiukan enemmän keskittymistä ja kertaamista kuin nuorempana, mutta ikääntyminen ei itsessään ole syy muistin heikkenemiseen. Lisääntyneiden muistioireiden taustalla on siten aina jokin syy, joka täytyy selvittää.

Muistipulmat puheeksi

Työn kuormittavuudesta ja mahdollisista muistioireista kannattaa kertoa itse ja työnantajan niistä kysyä esimerkiksi kehityskeskustelussa. Jos omassa, työkaverin tai työntekijän muistissa, tiedonkäsittelyllisissä taidoissa tai esimerkiksi käyttäytymisessä havaitsee muutoksia aiempaan verrattuna, kannattaa ottaa huoli esille ja toimia. Tällöin mahdolliset ongelmat tunnistetaan ja niihin pystytään puuttumaan mahdollisimman varhain.

Aina puheeksi ottaminen ei ole helppoa, sillä muistiasiat tai oman toimintakyvyn muuttuminen voivat olla hyvin henkilökohtaisia asioita. Kun keskustelun tavoitteena on syyn löytäminen yhteisesti huolestuttavaan asiaan ja keskustelu etenee molempien osapuolten näkökulmia kuunnellen, on vaikeitakin asioita helpompi käsitellä.

Puheeksi ottamisen jälkeen seuraava vaihe on aloittaa asioiden selvittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Seuraavat työkalut on tarkoitettu ammattilaisille, mutta muististaan huolestunut voi myös täyttää työikäiselle ja hänen läheiselleen tarkoitetun kyselyn ennen työterveyshuoltoon tai lääkärille menoa:

Muistioireet työikäisellä - puheeksi ottamisen tueksi ammattilaisille
Tiedonkäsittely ja muisti työikäisenä - kysely työikäiselle ja hänen läheiselleen

Työssä jatkaminen

Joskus – kuitenkin varsin harvoin – heikentyneen muistin ja tiedonkäsittelytaitojen tai käyttäytymisen muutosten taustalta löytyy myös työiässä etenevä muistisairaus.

Työuran ei kuitenkaan tarvitse päättyä muistisairauden diagnoosiin, kun käytössä ovat oikeat tukitoimet. Päätös työssä jatkamisesta tulee aina tehdä yksilöllisesti työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä.