Minnesproblem – när ska man börja oroa sig?

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Minnesproblem – när ska man börja oroa sig?

Det finns alltid någon orsak till minnessymtom, och denna måste utredas. Behandlingen av minnessymtom blir effektivast, om den påbörjas i ett tidigt skede.

När ska man kontakta en läkare?

De främsta tecknen är en klar förändring jämfört med tidigare samt inverkan på den normala vardagen.

 • Egen eller en närståendes oro över minnet
 • Minnessymtomet påverkar arbetet eller vardagssysslorna negativt
 • Överenskomna möten glöms
 • Hälsovårdstjänster anlitas på ett icke-ändamålsenligt sätt
 • Svårt att hitta ord eller användning av olämpliga ord
 • Nedsatt slutlednings- och problemlösningsförmåga
 • Svårigheter att sköta ekonomiska ärende eller svårigheter att förstå klockan
 • Föremål försvinner, och det blir svårare att förstå hur dessa används
 • Humörsvängningar eller ångest i kombination med nedsatt närminne
 • Personlighetsförändringar, förvirring, misstänksamhet eller ängslighet
 • Försvagad initiativförmåga och tillbakadragande