Minnessjukdomar

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Minnessjukdomar

Progressiva minnessjukdomar degenererar hjärnan och kan försvaga funktionsförmågan på många sätt. De är folksjukdomar, precis som hjärt- och kärlsjukdomarna. Minnessjukdomar är vanligare bland äldre människor. Då de progressiva minnessjukdomarna framskrider kan det leda till demenssyndrom.

De vanligaste progressiva minnessjukdomarna:

Svårigheter att behandla information, till exempel minnesnedsättning, kan dessutom bero på Parkinsons sjukdom eller MS-sjukdom. Utöver dessa känner man till ett flertal mer sällsynta minnessjukdomar.

Mer information om antalet personer med minnessjukdom finns här.