Minnessjukdomar

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Minnessjukdomar

Progressiva minnessjukdomar degenererar hjärnan och kan nedsätta funktionsförmågan på många sätt. De är folksjukdomar, precis som hjärt- och kärlsjukdomarna. Minnessjukdomar är vanligare bland äldre människor.

Minnessjukdomar i Finland