Minnessjukdomar

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Minnessjukdomar

Progressiva minnessjukdomar degenererar hjärnan och kan nedsätta funktionsförmågan på många sätt. De är folksjukdomar, precis som hjärt- och kärlsjukdomarna. Minnessjukdomar är vanligare bland äldre människor.

Minnessjukdomar i Finland

  • Uppskattningsvis 193 000 personer med minnessjukdom
  • Av dessa är 93 000 i minst den medelsvåra fasen av en minnessjukdom
  • Varje år drabbas ca. 14 500 personer
  • Antalet minnessjuka i arbetsför ålder uppgår till 7 000