Minnessjukdomar

Progressiva minnessjukdomar degenererar hjärnan och försvagar funktionsförmågan på många sätt. De är folksjukdomar, precis som hjärt- och kärlsjukdomarna. Minnessjukdomar är vanligare bland äldre människor.

Minnessjukdomar i Finland