Förmåner och rättigheter

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Tjänster, förmåner och rättigheter

Alla minnessjuka personer har rätt till stöd och vård där människovärdet respekteras och livskvaliteten upprätthålls. Dessa flikar innehåller information om de minnessjuka personernas rättigheter samt hur dessa ska tryggas med hjälp av olika metoder.

Fråga om tjänster, förmåner och rättigheter: