Minnesföreningen nära dig

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Minnesföreningen nära dig

Minnesförbundets 42 medlemsföreningar bildar ett omfattande nätverk som betjänar personer med minnessjukdom och deras närstående samt alla som är intresserade av minnet och minnessjukdomar.

Minneslotsarna är expert- och stödcentraler som finns i landskapen och som drivs av minnesföreningarna. Centralerna erbjuder hjälp och stöd för personer med minnessjukdom och deras närstående. Den närmaste av de 18 Minneslotsarna finner du här.

Klicka här och bli medlem redan i dag!

Som medlem får du följande

Som medlem kan du vara aktiv, delta och påverka! Du får följande medlemsförmåner:

  • En minnesförening nära dig – aktiviteter på nästan alla orter
  • En organisation just för dig – en egen organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående
  • Möjlighet att delta – sysselsättning och tillfällen att påverka för alla
  • Experter som stöder dig – information, handledning och rådgivning om minnet och minnessjukdomar
  • Krafter genom kamratskap – samvaro och gemensamma erfarenheter
  • Aktiv sysselsättning – grupper, utflykter och aktiviteter
  • Livsbejakande läsning – tidningen Muisti i din brevlåda 4 nummer per år
  • Förmåner värda pengar – rabatt på produkter och tjänster (se spalten bredvid)
  • Tillsammans är vi mera – ett större antal medlemmar ger tyngd åt Minneförbundets arbete med intressebevakning och påverkande
  • Ditt stöd för minnesarbetet – med medlemsavgiften understöder du föreningarnas verksamhet

De lokala föreningarnas medlemsavgift varierar mellan 10 och 40 euro per år.

Välkommen som medlem!