Vi påverkar

Kuvituskuva: Lapsi hymyilee puunrungon päällä, vieressä aikuinen.

Vi påverkar

Minnesförbundet påverkar nationellt och internationellt genom att främja de allmänna förutsättningarna för välbefinnande och livskvalitet bland personer med demenssjukdom och deras närstående. De prioriterade områdena i Minnesförbundets påverkningsarbete finns i förbundets fyraårsstrategi.

Minnesförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående. Det är bra att delta och vara aktiv i verksamheten.

Mer information om Minnesförbundets påverkningsarbete i Finland och globalt finns här (på finska). Minnesförbundets medlemsföreningar påverkar aktivt på lokal nivå.

I Finland

Minnesförbundet kommenterar och tar ställning till utvecklingsprogram, lagändringar och verksamhetsplaner som påverkar livskvaliteten, vården och rehabiliteringen för personer med minnessjukdom och deras närstående.

De minnesaktiva gör personer med minnessjukdom och de närståendes aktiva och starka röst hörd i förbundets verksamhet och påverkningsarbete.

I Europa

Minnesförbundet är medlem i den europeiska paraplyorganisationen för minnessjukdomsorganisationerna Alzheimer Europe (AE) och samarbetar aktivt med det europeiska nätverket. Företrädare:

Minnesförbundet samarbetar även med flere liknande aktörer i Norden.

Globalt

Minnesförbundet är medlem i den internationella paraplyorganisationen för minnessjukdomsorganisationer Alzheimer's Disease International (ADI) och har regelbundet samarbete med det globala nätverket.

Mera information:

Katariina Suomu
tel. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi