Vi påverkar

Alzheimer Centralförbundet påverkar nationellt och internationellt genom att främja de allmänna förutsättningarna för välbefinnande och livskvalitet bland de minnessjuka och deras närstående. De prioriterade områdena i Alzheimer Centralförbundets påverkningsarbete finns i förbundets fyraårsstrategi.

Alzheimer Centralförbundet är en organisation för minnessjuka och deras närstående. Det är bra att delta och vara aktiv i verksamheten.

Mer information om Alzheimer Centralförbundets påverkningsarbete i Finland och globalt finns här (på finska). Alzheimer Centralförbundets medlemsföreningar påverkar aktivt på lokal nivå.

I Finland

Alzheimer Centralförbundet kommenterar och tar ställning till utvecklingsprogram, lagändringar och verksamhetsplaner som påverkar livskvaliteten, vården och rehabiliteringen för de minnessjuka och deras närstående.

De minnesaktiva gör de minnessjukas och de närståendes aktiva och starka röst hörd i förbundets verksamhet och påverkningsarbete.

I Europa

Alzheimer Centralförbundet är medlem i den europeiska paraplyorganisationen för minnessjukdomsorganisationerna Alzheimer Europe (AE) och samarbetar aktivt med det europeiska nätverket. Företrädare:

  • I AE:s styrelse vice ordförande för Alzheimer Centralförbundets förbundsfullmäktige Sirpa Pietikäinen
  • I AE:s arbetsgrupp för insjuknade företräds finländarna av Petri Lampinen

Dessutom samarbetar Alzheimer Centralförbundet med de nordiska systerorganisationerna.

Globalt

Alzheimer Centralförbundet är medlem i den internationella paraplyorganisationen för minnessjukdomsorganisationer Alzheimer's Disease International (ADI) och har regelbundet samarbete med det globala nätverket.

Mera information: