Hela familjens sjukdom

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Hela familjens sjukdom

En minnessjukdom är hela familjens sjukdom. Också bland annat maken/makan, barnen, syskonen och vännerna står inför stora förändringar och blir tvungna att avstå från vissa saker samt går igenom en stor skala känslor och reaktioner.

Hela familjen och den övriga närkretsen ska ha möjligheter att få hjälp och stöd från och med tidpunkten då de första symtomen kommer upp och fram till slutet av sjukdomen, till och med efter det.

Med barnen måste man tala om minnessjukdomen på barnens språk, utan att dölja något, i barnens egen takt enligt barnens frågor. Barnen känner förändringen hos föräldern och i familjens interna atmosfär, även om man försöker dölja den. Det lönar sig att tala om det aktuella läget, i synnerhet om inte barnet själv vill veta om framtiden.

Ett äldre barn kan även vara intresserad av att veta huruvida sjukdomen eventuellt är ärftlig. Man behöver inte kunna svaren på alla frågor, men lovar att ta reda på det och ta upp saken på nytt senare. Det viktigaste är att vara ärlig och konfrontera barnets oro.