Alzheimer Centralförbundet rf

Alzheimer Centralförbundet är en organisation för minnessjuka och deras närstående. Det är nationell takorganisation för de 44 medlemsföreningarna. Minnesföreningarna har totalt cirka 14 500 medlemmar.

Alzheimer Centralförbundet grundades 1988. Året innan grundades Helsingfors Alzheimerförening från vilken centralförbundet sedan skildes åt och blev en nationell takorganisation.

Alzheimer Centralförbundets verksamhet stöds genom social- och hälsovårdsministeriet med avkastningen av penningspel. Mer information om Alzheimer Centralförbundets verksamhet finns här (bland annat stadgor, strategi, administration).

Mera information:

Anna Tamminen
tel. 09 6226 2011, 040 455 1330
anna.tamminen@muistiliitto.fi

Minna Teiska
tel. 09 6226 2061, 044 727 7406
minna.teiska@muistiliitto.fi