Minnesförbundet

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Minnesförbundet rf

Minnesförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående. Det är en nationell takorganisation för de 43 medlemsföreningarna. Minnesföreningarna har totalt cirka 14 500 medlemmar.

Minnesförbundet grundades 1988. Året innan grundades Helsingfors Alzheimerförening från vilken centralförbundet sedan skildes åt och blev en nationell takorganisation.

Minnesförbundet verksamhet stöds genom social- och hälsovårdsministeriet med avkastningen av penningspel. Mer information om Minnesförbundet verksamhet finns här (bland annat stadgar, strategi, administration).

Mera information:

Katariina Suomu
tel. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi