Alzheimers sjukdom

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en långsamt och jämnt framskridande minnessjukdom vars symtom orsakas av skador i vissa hjärnområden. Ju högre ålder, desto vanligare är sjukdomen, och bland kvinnor är den vanligare än bland män.

Risk- och skyddsfaktorer

Faktorer som höjer risken att insjukna:

 • Hög ålder
 • Sjukdomen förekommer i släkten
 • Genetiska faktorer av vilka den viktigaste är apolipoprotein E:s allel e4
 • Låg utbildningsnivå
 • Obetydliga mentala och fysiska aktiviteter
 • Ensamhet och avsaknad av socialt nätverk
 • Depressivitet
 • Riklig alkoholkonsumtion
 • Rökning
 • Diet som innehåller rikligt med mättade fettsyror
 • Hjärnskador
 • Sjukdomar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer
 • Hög blodkolesterolhalt i medelåldern
 • Högt blodtryck i medelåldern
 • Insulinresistens, metaboliskt syndrom, diabetes
 • Fetma och övervikt

Faktorer som minskar risken för att insjukna:

 • Bra utbildning
 • Mental och social aktivitet
 • Regelbunden motion
 • Intag av Omega-3-fettsyror (fisk)
 • Antioxidanter
 • Hormonersättningsbehandling för kvinnor
 • Acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska läkemedel
 • Läkemedelsbehandling av förhöjt blodtryck

Källa: Muistisairaudet (God medicinsk praxis-rekommendation)

Symtom

Typiska första symtom:

 • störningar i närminnet (svårigheter att lägga saker på minnet och lära sig nya saker)
 • svårigheter att minnas nya namn eller överenskomna saker,
 • borttappade bruksföremål,
 • svårigheter att röra sig i synnerhet i en främmande miljö samt
 • förvirring då det gäller ärenden och ordningsföljden för olika händelser.

Funktionsförmågan och sjukdomskänslan försvagas när sjukdomen framskrider. Den insjuknade behöver alltmer hjälp i vardagssysslorna.

De senare symtomen omfattar exempelvis:

 • gestaltningsproblem,
 • talsvårigheter,
 • svårigheter med finmotoriken (till exempel knäppa knappar),
 • tids- och rumsuppfattningen försämras,
 • svårigheter att producera och förstå tal samt
 • svårigheter att använda olika redskap (till exempel bestick, handarbetsstickor).

Den drabbade personens personlighet och sociala förmåga kan ha bibehållits relativt bra.

Alzheimers sjukdom är inte så starkt ärftlig som man föreställer sig. Valen av levnadsvanor spelar en stor roll då det gäller sjukdomsuppkomsten, och därför kan man själv aktivt minska risken för att insjukna. Mer information om förebyggande finns här.