Lewykroppssjukdom

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Lewykroppssjukdom

Lewykroppssjukdomen börjar i allmänhet i 50–80-års åldern och har fått sitt namn efter fynd som görs i hjärnan. Fynden är Lewykroppar som ackumulerats i hjärnbarken.

Man känner inte till några metoder för att förebygga sjukdomen eller några behandlingar som botar sjukdomen eller som gör att den bromsas upp. Många av symtomen kan dock behandlas både med eller utan läkemedel. God behandling och rehabilitering bidrar också till bättre livskvalitet.

Symtom

Sjukdomen ger upphov till följande:

  • uppmärksamhetsproblem
  • svårigheter med rymdgestaltning (rymd, avstånd, riktningar)
  • så kallade Parkinsonsymtom, till exempel muskelstelhet och gångsvårigheter
  • svängningar i vakenhetstillståndet
  • detaljerade hallucinationer och vanföreställningar med klara drag
  • eventuellt övergående medvetenhetsstörningar.

I den första fasen av sjukdomen förekommer det inte nödvändigtvis några betydande minnesstörningar, men också minnet försämras när sjukdomen framskrider.

De drabbade är särskilt känsliga för neuroleptika.