Demens

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Demens

Demens är ett syndrom, inte en separat sjukdom.

Demenssyndromet omfattar förutom minnesstörningar och ett eller flera av följande symtom:

  • språkstörning (till exempel svårigheter att komma ihåg, förstå eller hitta de rätta orden),
  • försämrad händighet (det blir svårare att exempelvis klä på och av sig, raka sig),
  • igenkänningssvårigheter (till exempel igenkänning av ansikten eller föremål) och
  • komplexa, intellektuella funktioner försvagas (till exempel svårigheter att följa instruktioner eller orientera sig på en främmande plats).

Hos de flesta sker förändringar i beteendet och förmågan att uttrycka känslor i någon fas av sjukdomen. Dessutom är det vanligt att frågor gällande samma saker upprepas, att svåra situationer undviks och att initiativförmågan förloras samt att det blir svårt att orientera sig i både tid och rum.

Demenssyndromet kan stanna upp, vara botligt eller progressivt, beroende på vad som orsakat syndromet. Oftast är det en progressiv minnessjukdom som ger upphov till demens