Blodkärlsrelaterad minnessjukdom

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Blodkärlsrelaterad minnessjukdom

En blodkärlsrelaterad minnessjukdom beror på skador i hjärnans blodkärl och olika typer av störningar i hjärnans blodomlopp. En blodkärlsrelaterad minnessjukdom är den näst vanligaste progressiva minnessjukdomen. Också en blandform av Alzheimers sjukdom och en blodkärlsrelaterad minnessjukdom är vanlig.

Riskfaktorer

Faktorer som leder till en större risk för en blodkärlsrelaterad minnessjukdom omfattar bland annat

 • förhöjt blodtryck,
 • kranskärlssjukdom,
 • hjärtinfarkt,
 • rökning,
 • diabetes samt
 • störningar i hjärnans blodomlopp i anknytning till en stroke.

Symtom

De tidiga symtomen på en blodkärlsrelaterad minnessjukdom omfattar ofta

 • en lindrig minnesstörning,
 • talstörningar,
 • klumpighet,
 • svårigheter att gå (stapplande gång) och
 • gestaltningssvårigheter.

De drabbade är ofta också beröringskänsliga, och humöret växlar lätt mellan gråt och skratt. Symtom kan uppkomma till och med snabbt och variera från dag till dag eller från en period till en annan. Symtomen beror också på i vilken del av hjärnan skador har uppstått.

Minnet hos dem som drabbats av blodkärlsrelaterad minnessjukdomar har i allmänhet bevarats bättre än bland dem som drabbats av Alzheimers sjukdom, och status för de drabbade kan också förbättras efter en försämring av funktionsförmågan. Det är viktigt att se till att förhöjt blodtryck, kolesterol- och blodsockerhalten samt hjärt- och kärlsjukdomar behandlas.