Hjärnhälsa

Kuvituskuva: Kuoro laulaa yhdessä.

Hjärnhälsa

Med hjärnhälsa avses hjärnans välbefinnande som stöds av hälsosamma levnadsvanor, till exempel hälsosam näring, motion, drogfrihet samt lämpliga utmaningar för hjärnan, men också genom att se till att man får tillräckligt med vila och undviker stress. Miljöfaktorerna påverkar fortlöpande hjärnfunktionen, och hjärnans anpassning är också en livslång process.

Hjärnan behöver regelbundet och utan avbrott näring och syre för att kunna fungera. Hjärnan är kroppens känsligaste organ, och även om många funktioner och strukturer har utvecklats i kroppen för att trygga näringstillförseln till hjärnan, är dessa naturliga skyddsmetoder dock begränsade.

Hjärnan måste således aktivt skyddas mot faktorer som utgör ett hot mot dess hälsa och välbefinnande. Det är särskilt viktigt att skydda hjärnan på grund av att nervcellerna inte förnyas på samma sätt som de övriga cellerna i kroppen. Hjärnskador som anknyter till levnadsvanorna framträder i allmänhet vid den mest förfinande behandlingen av information där det krävs samverkan mellan olika delar i hjärnan.