Alzheimerin tauti

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä muistisairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Taudin esiintyvyys lisääntyy iän myötä ja se on yleisempi naisilla kuin miehillä.

Riski- ja suojatekijät

Sairastumisriskiä lisäävät:

 • Korkea ikä
 • Sairauden esiintyminen suvussa
 • Geneettiset tekijät, joista tärkein apolipoproteiini E:n alleeli e4
 • Matala koulutustaso
 • Vähäinen henkinen ja fyysinen aktiivisuus
 • Yksinäisyys ja sosiaalisen verkoston puuttuminen
 • Masentuneisuus
 • Runsas alkoholinkäyttö
 • Tupakointi
 • Runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja sisältävä ruokavalio
 • Aivovammat
 • Aivoverenkiertosairaudet
 • Veren suuri kolesterolipitoisuus keski-iässä
 • Korkea verenpaine keski-iässä
 • Insuliiniresistenssi, metabolinen oireyhtymä, diabetes
 • Lihavuus ja ylipaino

Sairastumisriskiä pienentävät:

 • Hyvä koulutus
 • Henkinen ja sosiaalinen aktiivisuus
 • Säännöllinen liikunta
 • Omega-3-rasvahappojen (kalan) saanti
 • Antioksidantit
 • Hormonikorvaushoito naisilla
 • Asetyylisalisyylihappo ja muut tulehduskipulääkkeet
 • Kohonneen verenpaineen lääkehoito

Lähde: Muistisairaudet (Käypä hoito -suositus)

Oireet

Tyypillisiä ensimmäisiä oireita ovat:

 • lähimuistin häiriöt (mieleen painamisen ja uuden oppimisen vaikeus)
 • vaikeus muistaa uusia nimiä tai sovittuja asioita
 • käyttöesineiden hukkaaminen
 • vaikeus liikkua erityisesti vieraassa ympäristössä sekä
 • asioiden ja tapahtumajärjestysten sekoittuminen.

Taudin edetessä toimintakyky ja sairaudentunne heikkenevät. Sairastunut tarvitsee yhä enemmän apua arjen toiminnoissa.

Myöhempiin oireisiin kuuluu esimerkiksi:

 • hahmottamisen ongelmat
 • kielelliset vaikeudet
 • kätevyyden vaikeudet (esim. nappien pukeminen)
 • ajan ja paikan tajun heikkeneminen
 • puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeudet sekä
 • vaikeudet käyttää erilaisia välineitä (esim. ruokailuvälineet, kutimet).

Sairastuneen persoonallisuus ja sosiaaliset kyvyt saattavat olla suhteellisen hyvin säilyneitä.

Alzheimerin tauti ei ole niin vahvasti perinnöllinen kuin kuvitellaan. Elämäntapavalinnat näyttelevät sairauden synnyssä suurta roolia, joten omaa riskiään sairastua voi itse aktiivisesti pienentää. Lue lisää ennaltaehkäisystä täältä.