Muistiohjelmatoiminta

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen

Muistisairauksien merkitys kansanterveyden ja -talouden kannalta kasvaa ja yhtenä varautumisen välineenä Suomeen laadittiin kansallinen muistiohjelma. Sen tavoitteena on rakentaa yhteisvastuullisesti muistiystävällinen Suomi. Muistiliitto koordinoi kansallisen muistiohjelman järjestöllistä toteuttamista.

Kansallinen muistiohjelma tukeutui neljään kivijalkaan, jotka olivat

  • Aivoterveyden edistäminen
  • Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen
  • Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin
  • Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen

Kansallinen muistiohjelma tuki kuntia ja kuntayhtymiä varautumaan muistisairaiden ihmisten määrän kasvuun. Kansallisen muistiohjelman toimeenpano kytkeytyi meneillään olevien lainsäädäntöhankkeiden ja ohjelmien toimeenpanoon, mutta vastuuta muistiystävällisen Suomen luomiseksi jaettiin myös kansalaisjärjestöille.

Vuonna 2012 julkistettu ohjelma valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä.

Muistiliiton muistiohjelmatyössä olivat yhteistyössä Pirkanmaan Muistiyhdistys ryPohjois-Karjalan Muisti ry sekä Omaishoitajat ja läheiset -liitto. Työtä tuki sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.