Muistiohjelmatoiminta

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen

Muistisairauksien merkitys kansanterveyden ja -talouden kannalta kasvaa ja yhtenä varautumisen välineenä Suomeen laadittiin kansallinen muistiohjelma. Sen tavoitteena on rakentaa yhteisvastuullisesti muistiystävällinen Suomi. Muistiliitto koordinoi kansallisen muistiohjelman järjestöllistä toteuttamista.

Kansallinen muistiohjelma tukeutuu neljään kivijalkaan, jotka ovat

  • Aivoterveyden edistäminen
  • Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen
  • Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin
  • Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen

Kansallinen muistiohjelma tukee kuntia ja kuntayhtymiä varautumaan muistisairaiden ihmisten määrän kasvuun. Kansallisen muistiohjelman toimeenpano kytkeytyy meneillään olevien lainsäädäntöhankkeiden ja ohjelmien toimeenpanoon, mutta vastuuta muistiystävällisen Suomen luomiseksi on jaettu myös kansalaisjärjestöille.

Vuonna 2012 julkistettu ohjelma valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä.

Muistiliiton muistiohjelmatyössä ovat yhteistyössä Pirkanmaan Muistiyhdistys ryPohjois-Karjalan Muisti ry sekä Omaishoitajat ja läheiset -liitto. Työtä tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Toiminta alkoi vuonna 2013.

Ota yhteyttä:

Satu Tommola
asiantuntija, päivätoiminnan selvitys
puh. 09 6226 2012, 044 727 7400
satu.tommola@muistiliitto.fi
Muistibarometri ja päivätoiminnan selvitys

Sofie Klawér-Kallio
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 044 3767 433
sofie.klawer-kallio@muistiliitto.fi