Omin sanoin -hanke

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Omin sanoin -hankkeessa (2023–2025) tavoitteena on tunnistaa muistisairaille soveltuvat kommunikoinnin tuen keinot ja vahvistaa vuorovaikutusta muistisairaiden kanssa. Hankkeessa kootaan käytännön menetelmiä ja kehitetään toimintamalli, joka tukee muistisairaan tarpeiden ja mielipiteiden ilmaisemista, vahvistaa osallisuutta ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

Kommunikoinnin tukikeinoja pilotoidaan muistiyhdistyksissä ja Omaishoitajaliiton omaisten ryhmissä. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Aivoliitto ja Kehitysvammaliitto. Hankkeessa hyödynnetään monialaista asiantuntemusta sekä muistisairaiden ja heidän läheistensä omia kokemuksia vuorovaikutuksen haasteista ja heille sopivista kommunikoinnin tukikeinoista.  

Omin sanoin -hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä ja keskitytään muistisairaiden oman äänen esiintuomiseen. Levitämme myös tietoa siitä, kuinka läheinen tai toinen ihminen voi mukauttaa omaa ilmaisuaan ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa muistisairaan kanssa kommunikoitaessa. 

Hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoja hankkeesta: 

Nina Kalliomäki
hankekoordinaattori
puh. 044 727 7404
nina.kalliomaki@muistiliitto.fi
Omin sanoin -hanke; muistisairaan vuorovaikutuksen vahvistaminen, kommunikoinnin tuen keinot

Anna Heino
asiantuntija
puh. 044 791 6321
anna.heino@muistiliitto.fi
Omin sanoin -hanke; muistisairaan vuorovaikutuksen vahvistaminen, kommunikoinnin tuen keinot