Toiminta

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Toiminta

Muistiliitto toimii sääntöjensä mukaisesti muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä strategiansa mukaisesti. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.

Muistiliiton toimintaa ohjaa sen hallitus ja liittovaltuusto.

Toimintaa ohjaavat arvot ja eettinen perusta

 • LUOTETTAVUUS – Muistiliitto toimii avoimesti, vastuullisesti ja
  oikeudenmukaisesti, ja sen toiminta perustuu muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tarpeiden ja arjen tuntemukseen.
 • INHIMILLISYYS – Toiminnan perustana on ihmisarvon, yksilöllisyyden
  ja erilaisuuden kunnioittaminen.
 • TAVOITTEELLISUUS – Muistiliitto työskentelee suunnitelmallisesti
  ja ammattitaitoisesti kohti yhdessä asetettuja päämääriä ja tavoitteita. Toiminnan tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan ja seurataan.
 • YHTEISÖLLISYYS – Liitto jäsenyhdistyksineen muodostaa vahvan
  yhteisön, jossa työskentely yhteisen asian puolesta innostaa tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteistyö lisää osaamista ja järjestön toiminnan vaikuttavuutta.
 • OSALLISUUS – Osallisuus merkitsee omakohtaista sitoutumista,
  vaikuttamista ja vastuun ottamista. Liiton toiminta edistää mukanaoloa, kiinnittymistä ja kuulumista yhteisöön sekä ehkäisee syrjäytymistä. Vapaaehtoistoimintaa arvostetaan.
 • EDELLÄKÄVIJYYS JA INNOSTUNEISUUS – Liitto osallistuu aktiivisesti hoidon, hoivan, tuen ja kuntoutuksen kehittämiseen sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin.