Etuudet ja oikeudet

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Palvelut, etuudet ja oikeudet 

Jokaisella muistisairaalla ihmisellä on oikeus ihmisarvoa kunnioittavaan ja elämänlaatua ylläpitävään tukeen ja hoitoon. Näillä alasivuilla on kerrottu muistisairaan ihmisen oikeuksista sekä niiden turvaamisesta erilaisin keinoin.

Kysy palveluista, eduista ja oikeuksista

Lue lisää

  • Muistivihko - opas tukiin ja palveluihin sairastuneelle ja läheiselle (pdf), Minneshäftet – En handbok om stöd och service för person med minnesjukdom och de närstånde (pdf)
    Selkokielinen materiaali, jossa on tiiviisti kerrottu yleisimmät Kelan ja kunnan palvelut, oikeudellisen ennakoinnin keinot sekä vertaistukeen liittyvää asiaa.
  • Muistiviuhka (pdf), Minnesinfo (pdf)
    Materiaali, joka on tarkoitettu muistisairaiden ihmisten parissa ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille. Materiaalin on tarkoitus helpottaa ketä tahansa asiakastyötä tekevää henkilöä ohjaamaan muistisairas ihminen ja/tai läheinen oikean tuen ja avun piiriin sekä helpottaa hakuprosessia; ammattilaisen ei tarvitse olla erityistä muistiosaamista omaava (muistihoitaja, muistikoordinaattori) henkilö.  Muistiviuhkassa on tiivistettynä muistisairaalle ihmiselle tarkoitetut oleelliset Kelan etuudet, kunnalliset palvelut, sekä oikeudelliseen ennakointiin ja vertaistukeen liittyvät asiat. 
  • Järjestöjen sosiaaliturvaopas kokoaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvaan liittyvät asiat yksiin kansiin
  • Vammaispalvelujen käsikirja (THL) tarjoaa tietoa vammaispalveluista ja niiden hakemisesta sekä palvelusuunitelmasta
  • Tuetun päätöksenteon suunnitelma ja opas esittelevät käytännön keinoja, miten muistisairas ihminen voidaan paremmin huomioida häntä koskevissa päätöstilanteissa.