Muisti-lehti

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Muisti-lehti

Muisti-lehdellä on laaja lukijakunta: lehteä lukevat aktiivisesti niin muistisairaat ihmiset, heidän läheisensä, muistialan ammattilaiset kuin päättäjätkin. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

Tilaa Muisti-lehti

Muisti-lehti on jäsenetu. Jokainen Muistiliiton jäsenyhdistykseen kuuluva saa sen kotiinsa maksutta. Liity jäseneksi täällä.

Voit myös tilata Muistin tästä linkistä.

Osoitteenmuutokset

Ilmoita osoitteenmuutoksista omaan muistiyhdistykseesi tai Muistiliittoon: toimisto@muistiliitto.fi.

Uusin Muisti-lehti

Tässä maistiaisia numerosta 3/23.

Pääkirjoitus: Energiaa ja iloa naisten ryhmästä

Tutkittu tieto on kaiken a ja o
Tutkimus on antanut vastauksia moniin muistisairauksia koskeviin kysymyksiin. Neurologian professori Anne Remeksen tutkimusryhmä pystyi osoittamaan, miten tietyt perintötekijät vaikuttavat otsa-ohimolohkorappeuman syntyyn.

Diagnoosi muistisairaudesta vaatii tarkat tutkimukset
Muistisairautta epäillessä tutkimuksia toteutetaan niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Oikean diagnoosin löytyminen on tärkeää, sillä sen jälkeen päästään aloittamaan sairauden hoito ja kuntoutus.

Koulutus vaikuttaa muistitestin tulkintaan
Koulutus parantaa muistitestissä suoriutumista. Pidempään koulua käyneet tarvitsevatkin testin tulkintaan omat raja-arvonsa.

 

Aiempiin numeroihin voi tutustua täällä.

Toimitussihteeri:

Anne Leinonen
viestintäkoordinaattori
puh. 09 6226 2015, 044 727 8715
anne.leinonen@muistiliitto.fi
Sisäinen ja ulkoinen viestintä.