Muistisairaiden ihmisten ja läheisten työryhmä

Muistiaktiivit

Muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmän –Muistiaktiivien – tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä Muistiliiton toiminnasta, tukea Muistiaktiivi-toiminnan kehittymistä paikallisyhdistyksissä sekä kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Toiminnan teesit

 1. Aitoa vaikuttamista
  • Muistiaktiivit ovat asiantuntijoita, joiden näkemyksiä kuullaan
  • Muistiaktiivien tapaamisilla on aina konkreettiset vaikuttamisen tavoitteet – kyse ei ole vertaistukiryhmästä
  • Muistiaktiivien tapaamisissa sovitut asiat viedään eteenpäin ja tulokset raportoidaan ryhmälle
 2.  Aktiivisuutta edistäviä toimintatapoja
  • Tapaamisissa ja toiminnassa huomioidaan kognitiivinen ergonomia
  • Käytetään toimintatapoja, joilla varmistetaan, että kaikkien jäsenten näkemykset tulevat huomioiduksi

Muistiaktiivit-ryhmät toimivat sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti. Tiedustele alueesi Muistiluotsilta mahdollisuutta osallistua Muistiaktiivit-toimintaan.

Valtakunnalliset Muistiaktiivit aloittivat toimintansa syksyllä 2013. Ryhmän jäsenet ovat paikallisyhdistysten aktiiveja eri puolilta Suomea, ja toimintaa organisoi Muistiliitto.

Työryhmä järjestäytyi uudelle toimikaudelle keväällä 2016. Uutena puheenjohtajana aloitti Jouni Rasi.

Työryhmän kokoonpano 2016-

 • Fagerlund Eino (Pohjois-Savon Muisti ry), edustaa sairastuneita
 • Haikonen, Eeva (Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry), edustaa läheisiä
 • Hämäläinen Risto (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Hämäläinen Paula (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry), edustaa läheisiä
 • Kinnunen, Liisa (Koillismaan Seudun Muisti ry), edustaa läheisiä
 • Lampinen, Petri (Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Lehtinen, Juha (Lapin Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Oravakangas, Terttu (Suomen Dementiayhdistys ry), edustaa läheisiä
 • Rasi, Jouni (Pirkanmaan Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Rasi, Ulla (Pirkanmaan Muisityhdistys ry), edustaa läheisiä
 • Siijärvi, Silja (Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Turja Terhi (Pirkanmaan Muistiyhdistys ry), edustaa läheisiä
 • Ylitolonen Juha (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Ylitolonen Taru (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry), edustaa läheisiä

Eurooppalainen muistisairaiden työryhmä

Myös Muistiliiton eurooppalaisen kattojärjestössä, Alzheimer Europessa, toimii sairastuneiden työryhmä, jonka jäsenenä Petri Lampinen. Lisätietoja AE:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Kirsti Kuusterä
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2012, 044 727 7400
kirsti.kuustera@muistiliitto.fi
Kansallinen muistiohjelma, muistiystävällinen Suomi ja muistisairauksiin liittyvät asenteet, Muistiaktiivit, paikallisen vaikuttamistyön tukeminen.