Kohti muistiystävällistä Suomea

Muistiystävällisessä Suomessa edistetään aivoterveyttä ja tunnistetaan muistioireet varhain. Muistiystävällinen yhteiskunta takaa muistisairaille ihmisille asianmukaisen hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutusta. Muistiystävällisessä Suomessa muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä voivat elää arvokasta elämää, eikä heitä jätetä ilman tukea.

Nämä ovat kansallisen muistiohjelman tärkeitä tavoitteita, joihon on määrä Suomessa päästä vuoteen 2020 mennessä. Kansallisen muistiohjelma on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, jossa oli mukana myös Muistiliitto.

Tätä työtä ei tehdä yksin: mukaan rakennustöihin tarvitaan yhteiskunnan kaikkia osa-alueita ja toimijoita monilta kentiltä. Myös Muistiliitto yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa työskentelee muistiystävällisen Suomen puolesta.

Rakennetaan yhdessä muistiystävällinen Suomi!

Lisätietoja:

Anita Pohjanvuori
asiantuntija, työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä
puh. 09 6226 2019, 050 430 9815
anita.pohjanvuori@muistiliitto.fi
Muistisairauksiin liittyvät asenteet ja osaamisen kehittäminen.

Satu Tommola
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2012, 044 727 7400
satu.tommola@muistiliitto.fi
Kansallinen muistiohjelma, Muistibarometri, muistikummitoiminnan verkkokurssit, Muistiaktiivit-verkosto