Työikäisten muistisairaudet

Toiminnan tavoitteena on:

  1. tukea työikäisten muistisairaiden ja heidän läheistensä parissa toimivia muistiyhdistyksiä heidän tarpeisiinsa vastaten erityisesti viestinnällisin keinoin sekä
  2. koota työikäisiin muistisairaisiin liittyvää tutkimus- ja muuta ajankohtaista tietoa ja viestiä kolmelle olennaiselle kohderyhmälle: muistiyhdistyksille, "suurelle yleisölle" ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Muistiliitossa on ollut työikäisten muistisairauksiin liittyvää kehittämistoimintaa jo vuodesta 2002. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

Ota yhteyttä:

Virva Ryynänen
asiantuntija, työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä
puh. 09 6226 2021, 050 469 6480
virva.ryynanen@muistiliitto.fi
Alle 65-vuotiaiden (työikäisten) ja heidän perheidensä muistisairauksiin liittyvät asiat.