Muistiliikkuja-hanke

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Muistiliikkuja-hanke (2023–2024) on yksi osa valtakunnallisen Ikiliikkuja-ohjelman (Liikkuvat-kokonaisuus) yli 65-vuotiaiden liikunnallista elämäntapaa edistävistä kehittämishankkeista. Hankkeessa edistetään sekä muistisairaiden fyysistä aktiivisuutta ja liikkumista että ikäihmisten liikuntaneuvontaa tekevien ammattilaisten edellytyksiä kohdata muistisairaita henkilöitä osana neuvonta- ja ohjaustyötään. 

Muistiliikkuja-hankkeen tavoitteena on 

  1. Vahvistaa liikuntaneuvonta- ja liikunnanohjaustyössä toimivien ammattilaisten edellytyksiä kannustaa ja tukea muistisairaiden henkilöiden fyysistä aktivisuutta ja liikkumista. 

  2. Lisätä muistisairaiden ja heidän läheistensä kiinnostusta aivoterveyden edistämiseen sekä innostaa liikkumisen lisäämiseen joko omaehtoisesti tai erilaisissa ryhmissä.​ 

Hanke kokoaa tietopaketin liikuntaneuvontaa ja liikunnanohjausta antaville tahoille. Videon muodossa toteutettava materiaali sisältää tietoa muistisairaan kohtaamisesta ja siinä huomioitavista erityispiirteistä. Muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnattu tietopaketti puolestaan sisältää tietosivun aivoterveyden edistämisestä ja liikkumisen lisäämisestä. Muistisairaiden liikkumisesta ja sen edistämisestä viestitään myös tuottamalla aiheeseen liittyviä artikkeleita. 

Hankkeen tuotoksia pilotoidaan liikuntaneuvontaa ja liikunnanohjaustyötä tekevien ammattilaisten toimintaan yhteistyössä Ikäinstituutin, UKK-instituutin ja Luustoliiton kanssa keväällä 2024. 

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Lisätietoja:

Tanja Kulmala
Asiantuntija
puh. 045 657 8879
tanja.kulmala@muistiliitto.fi
Muistiliiikkuja-hanke