Aivot ja muisti

Kuvituskuva: Kuoro laulaa yhdessä.

Aivot ja muisti

Aivot 

Aivoilla on monia tehtäviä. Ne...

  • ylläpitävät elämää
  • vastaavat yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta
  • säätelevät kaikkien muiden elinten toimintaa
  • tuottavat mielen toiminnan
  • välittävät aistien avulla tietoa ympäristöstämme
  • ohjaavat aistitiedon perusteella toimintaamme
  • säilyttävät ja ohjaavat persoonallisuutta, käyttäytymistä ja tunteita.

Ihmisen aivot pystyvät myös ns. korkeampiin tiedonkäsittelytoimintoihin, kuten muistamiseen, kielelliseen kommunikaatioon ja ongelmanratkaisuun.

Ihmisen aivot on todella moni­mut­kai­nen ja hienostunut järjestelmä, jossa on arviolta 100 miljardia yksittäistä her­mo­solua (neuronia), jotka lähettävät sähköisiä hermoimpulsseja. Hermosolut voivat ulottaa haaransa jopa 1 000–10 000 eri koh­taan ja muodostaa yhteyksiä toisten hermosolujen kanssa. Hermosolut voivat järjestäytyä lukemattomilla erilaisilla tavoilla hermoverkoiksi, minkä vuoksi jokaisen ihmisen aivot ovat ainutlaatuiset.

Muisti

Kaikki älyllinen toiminta perustuu muistiin. Ilman muistia ei olisi identiteettiä tai elämänhistoriaa, läheisimmätkin ihmiset pysyisi­vät tuntemattomina ja käsitys maailmasta olisi vain havaintojen virtaa, jota olisi vaikeaa ymmärtää. Sanojen ja kielen ymmärtäminen, mielikuvien muodostaminen sekä esimerkiksi kaupasta kotiin kävely vaatii muistia.

Tiedon painuessa muistiin syntyy uusia hermosolujen välisiä yhteyksiä. Samalla vanhoja yhteyksiä vahvistuu tai heikentyy. Näin muisti kutoutuu aivosolujen verkostoihin.

Toimiva muisti on tärkeä osa toimivaa arkea: tätä hetkeä, menneisyyttä ja tulevaa. Jokaisella on kokemuksia myös muistin pettämisestä. Toistuessaan unohtaminen ja muistihäiriöt herättävät kysymyksiä ja huolta siitä, mistä muistin ongelmat johtuvat. Suurimmalla osalla taustalla on kiirettä, väsymystä tai keskittymisen ja motivaation puutetta.

Osalla ongelmat johtuvat etenevästä muistisairaudesta, johon tärkeää saada ajoissa asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta.