Muistisope-hanke

Muistisope, muistisairaiden sopeutumisvalmennuskursseille ohjaamisen ja ohjautumisen kehittämishankkeen (2023–2025) toteuttaa Muistiliitto yhdessä eri puolilla Suomea toimivien yhteistyökumppanien kanssa.  

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa muistisairaiden sopeutumisvalmennuskursseille ohjautumiseen liittyvät haasteet / pullonkaulat sekä kursseille ohjautumista edistävät tekijät  

  1. muistisairaiden ihmisten,  muistisairaiden ihmisten läheisten,  
  2. ohjaustyötä tekevien ammattilaisten (kuten muistihoitajat) sekä  
  3. kursseja toteuttavien tahojen näkökulmasta.  

Selvityksestä saatavien tietojen, asiakasprofilointien ja kohderyhmän kanssa tehdyn yhteiskehittämisen kautta tuotetaan sopeutumisvalmennukseen ohjaamisen/ohjautumisen toimintamalli. 

Hanketta rahoittaa Kela.

Kirjallisuuskatsaus ja webinaari

Webinaari muistisairaiden kuntoutuksesta (tallenne)
Webinaarissa esitellään Muistiliiton muistisairaiden sopeutumisvalmennuskurssiin liittyvän kyselyn tuloksia, ajatuksia muistisairaiden ihanteellisesta kuntoutuksesta sekä ajankohtaisia tutkimuksia muistisairaiden kuntoutukseen liittyen.

Kirjallisuuskatsaus: Lääkkeettömät interventiot muistisairauksien varhaisessa vaiheessa ja ja ihantellinen kuntoutus (pdf)
Katsaus esittelee ajankohtaisia tutkimuksia muistisairaiden kuntoutuksesta.

Webinaarilla esitellyn kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan kirjallisessa muodossa ensi vuonna osana hankkeen loppuraporttia.

Lisätietoja:

Outi Ronkainen
asiantuntija
puh. 044 7277 403
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Muistisairaiden kuntoutus, Muistisope-hanke (sopeutumisvalmennuskurssien selvitystyö) ja Attendo-yhteistyö