Muistisope

Muistisope, muistisairaiden sopeutumisvalmennuskursseille ohjaamisen ja ohjautumisen kehittämishankkeen (2023–2025) toteuttaa Muistiliitto Ry yhdessä eri puolilla Suomea toimivien yhteistyökumppanien kanssa.  

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa muistisairaiden sopeutumisvalmennuskursseille ohjautumiseen liittyvät haasteet / pullonkaulat sekä kursseille ohjautumista edistävät tekijät  

  1. muistisairaiden ihmisten,  muistisairaiden ihmisten läheisten,  
  2. ohjaustyötä tekevien ammattilaisten (kuten muistihoitajat) sekä  
  3. kursseja toteuttavien tahojen näkökulmasta.  

Selvityksestä saatavien tietojen, asiakasprofilointien ja kohderyhmän kanssa tehdyn yhteiskehittämisen kautta tuotetaan sopeutumisvalmennukseen ohjaamisen/ohjautumisen toimintamalli. 

Hanketta rahoittaa Kela.

Vastaa hankkeen kyselyyn

Mielipiteesi sopeutumisvalmennuksesta on meille tärkeä! Pyrimme selvittämään kyselyn avulla muistisairaiden, muistisairaiden läheisten ja ammattilaisten näkökulmasta, millaisia haasteita ja myönteisiä tekijöitä Kelan muistisairaiden sopeutumisvalmennuskursseihin liittyy ja millaista kuntoutuksen tulisi olla. 

Toivomme vastauksia etenkin muistisairauteen sairastuneilta. Läheiset voivat tarvittaessa avustaa vastaamisessa.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 min. Voit vastata kyselyyn, vaikka et ole osallistunut sopeutumisvalmennuskurssille.

Vastaa kyselyyn täällä

Lisätietoja:

Outi Ronkainen
asiantuntija
puh. 09 6226 2027, 044 7277 403
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Muistisope -hanke ja Attendo-yhteistyö