Strategia

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Strategia 2020-2024

Visio

Tavoitteemme on muistiystävällinen yhteiskunta, jossa muistisairas ihminen ja hänen läheisensä elävät hyvää elämää sekä saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut.

Muistiliitto on vahva edelläkävijä, joka edistää aivoterveyttä, toimii sairastuneen ja läheisen tukena, vahvistaa heidän ääntään sekä puolustaa heidän oikeuksiaan.

Missio

Toimimme muistisairaiden ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä.
Edistämme heidän elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa yleisiä edellytyksiä. Syvennämme muistiosaamista yhteiskunnassa.

Strategiset tavoitteet

1.Oikeudet ja osallisuus toteutuvat arjessa

 • Puolustamme rohkeasti muistisairaiden ja läheisten yhdenvertaisia oikeuksia hyvään elämään, palveluihin, tukeen ja itsemääräämisoikeuteen sekä vaikutamme päätöksentekoon.
 • Näemme ja kohtaamme muistisairaan yksilönä. Oikeuksien valvonnassa otamme huomioon  kohderyhmän moninaisuuden: ikääntyneet, työikäiset, erilaiset perhemallit ja läheisverkostot, erilaiset elinympäristöt, eri kielet ja kulttuurit.
 • Vaikutamme muistisairauksiin liittyvien kielteisten asenteiden ja häpeän poistamiseksi.
 • Kehitämme ja levitämme muistiystävällisiä käytäntöjä ja toimintatapoja.
 • Tarjoamme muistisairaalle ja läheiselle mahdollisuuksia osallistua, toimia ja vaikuttaa sekä elää omannäköistä elämää.

2. Muistisairaiden ja läheisten ohjaus ja palvelut toimivat

 • Tuotamme ja välitämme asiantuntijaja kokemustietoa ja teemme muistisairauksiin liittyvää neuvontaa.
 • Toimimme tukena muistisairauden eri vaiheissa.
 • Muistiyhdistysten ja Muistiluotsien tuki, ohjaus ja palvelut ovat osa uudistuvaa maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua ja rakennetta. Kumppanuus kuntien ja maakuntien kanssa vahvistuu.
 • Vaikutamme palveluiden saatavuuden, kuntoutuksen sekä laadukkaan ja turvallisen koti- ja ympärivuorokautisen hoidon puolesta.
 • Tarjoamme vertaistukea ja -toimintaa sairastuneille ja läheisille.
 • Innostamme uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja kehitämme uusia vapaaehtoistehtäviä.
 • Vaikutamme muistiystävällisten asumisratkaisujen ja elinympäristön puolesta.

3. Aivoterveys vahvistuu ja muistisairauksien riskien tunnistaminen kehittyy

 • Lisäämme tietoa muistisairauksien ennaltaehkäisystä ja riskitekijöistä.
 • Edistämme muistisairauksien varhaista tunnistamista.
 • Tuemme muistisairaiden ja läheisten aivoterveyttä.
 • Vahvistamme muistisairaan ja läheisen hyvinvointia ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

4. Olemme vahva ja vetovoimainen vaikuttaja

 • Muistiliitto yhdistyksineen työskentelee kohti yhteistä päämäärää ja muodostaa vahvan asiantuntija- ja yhteistyöverkoston.
 • Teemme aktiivista yhteistyötä muistiasioiden edistämiseksi ja haemme myös uusia kumppaneita.
 • Toimintamme tavoittaa entistä laajemman joukon ihmisiä ja jäsenmäärä kasvaa.
 • Kehitämme innovatiivisesti uusia toimintamalleja muistisairaiden ja läheisten tukemiseksi ja levitämme niitä käytäntöön.
 • Vapaaehtoiset ja kokemustoimijat osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja sen kehittämiseen.
 • Turvaamme toiminnan jatkuvuuden monipuolistamalla rahoituslähteitä ja kohdentamalla resursseja tarkoituksenmukaisesti.
 • Arvioimme toimintamme vaikutuksia säännöllisesti ja systemaattisesti.

Lisätietoja:

Katariina Suomu
toiminnanjohtaja
puh. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi