Työpaikat

Suunnittelija vapaaehtoistoiminnan koordinaatiohankkeeseen

Haemme Iloa ja voimaa – valtakunnalliseen vapaaehtoistoiminnan koordinaatiohankkeeseen (2017 – 2020) suunnittelijaa. Toimipaikka sijaitsee Helsingissä. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2020 saakka.
Hankkeen tavoitteena on varmistaa jäsenyhdistysten yhteinen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja toiminnan näkyvyys sekä vapaaehtoistoiminnan hyvien käytäntöjen ja työvälineiden leviäminen, juurruttaminen ja yhdistysten välinen vertaisoppiminen. Hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan työkaluja, mallinnetaan sekä etsitään uusia vapaaehtoistoiminnan malleja ja siihen innostamisen keinoja. Etsimämme henkilö on järjestöosaaja, joka taitaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen muistiyhdistyksissä. 

Suunnittelijan tehtävänä on

 • vastata hankkeen työstämän oppaan kirjoitusprosessista
 • kehittää vapaaehtoistoimintaan liittyviä työkaluja sekä vapaaehtoistoiminnan ja siihen innostamisen keinoja
 • viedä eteenpäin hankkeen sisällöllistä kehittämistä yhdessä hankkeen toisen työntekijän kanssa

Hakijalta edellytetään:

 • soveltuvaa koulutusta (esim. AMK-/korkeakoulututkinto)
 • kokemusta ja näkemystä kansalaisjärjestöjen toiminnasta
 • kokemusta vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä
 • itsenäistä työotetta sekä yhteistyötaitoja
 • hyvää suomen kielen kirjallista taitoa 
 • matkustusvalmiutta


Arvostamme tietoutta muistisairauksista, innovatiivista ja positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ruotsin kielen taitoa.

Tarjoamme mielekästä työtä aktiivisen muistiyhdistysverkoston parissa sekä mukavan ja innostuneen asiantuntijatyöyhteisön tuen. Tehtävä vahvistetaan STEA:n avustuspäätöksen jälkeen (työ alkaa sopimuksen mukaan tai aikaisintaan 1.2.2020). 

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Minna Teiska 16.1. klo 16-17, 17.1. klo 8-9, 20.1. klo 11-12, 22.1. klo 13-16 p. 044 727 7406 .

CV ja hakemukset palkkatoivomuksineen 23.1.2020 mennessä: minna.teiska@muistiliitto.fi, otsikkokenttään ”REKRY suunnittelija”.

Asiantuntijaa kansallisen muistiohjelman järjestölliseen toteuttamiseen

Haemme kansallisen muistiohjelman järjestölliseen toteuttamiseen asiantuntijaa. Toimipiste sijaitsee Helsingissä, mahdollisuuksien mukaan Oulussa tai Jyväskylässä. Asiantuntijana pääset tekemään vaikuttamistyötä muistiasioiden äärellä ja 

 • vastaat yhdessä työparisi kanssa kansallisen muistiohjelman järjestöllisestä jalkauttamisesta, 
 • vahvistat ja koordinoit ohjelman toteuttamisessa mukana olevaa verkostoa, 
 • toteutat ko. ohjelman tavoitteita ja seuraat toiminnan toteutumista.

Olet keskeinen toimija muistiaktiivien valtakunnallisen verkoston (muistisairaiden ja läheisten) koordinoijana sekä aivoterveystyön ja muistisairaan hyvän hoidon kriteeristön jalkauttamisessa. Tarjoamme sinulle erinomaisen näköalapaikan muistityön keskiössä, mielekästä työtä muistiyhdistysverkoston parissa sekä mukavan ja innostuneen asiantuntijatyöyhteisön tuen. 

Tehtävä edellyttää

 • perehtyneisyyttä muistisairauksien hoito- ja palvelujärjestelmään sekä järjestötoimintaan
 • kokonaisuuksien hallintaa ja yhteistyökykyä
 • matkustusvalmiutta
 • soveltuvaa koulutusta

Arvostamme ruotsin kielen osaamista, innovatiivista ja positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista. 

Tehtävä on määräaikainen 31.12.2020 saakka. Tehtävä vahvistetaan STEA:n avustuspäätöksen jälkeen (työ alkaa sopimuksen mukaan tai aikaisintaan 1.2.2020). Työ voi sisältää ajoittain ilta- tai viikonlopputyötä.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Minna Teiska 16.1. klo 16-17, 17.1. klo 8-9, 20.1. klo 11-12, 22.1. klo 13-16 p. 044 7277 406 

CV ja hakemukset palkkatoivomuksineen 23.1.2020 mennessä minna.teiska@muistiliitto.fi, osoitekenttään ”Rekry Kansallinen muistiohjelma”.