Rehabilitering

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Rehabilitering

Rehabiliteringsplanen är en personlig plan som gjorts upp tillsammans med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och i denna antecknas de tjänster och aktiviteter med hjälp av vilka man kan stödja upprätthållandet av funktionsförmågan samt rehabiliteringen. Alla minnessjuka personer bör ha en rehabiliteringsplan som uppdateras regelbundet.

Den rehabilitering som lämpar sig för minnessjuka omfattar till exempel fysio-, ergo-, närings- och talterapi, dagrehabilitering och psykiskt stöd. Allt grundar sig på en uppdaterad rehabiliteringsplan som svarar mot behoven.

Alzheimer Centralförbundets rehabiliteringsmodell beskriver helheten av rehabiliteringstjänster av vilka man för varje insjuknad person och hens närstående kan skräddarsy en helhet som stöder funktionsförmågan och livskvaliteten.