Samfundshem

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Samfundshem

Ett samfundshem är ett alternativt boende när det inte längre är möjligt att bo i ett privat hem. Vid samfundshem kan man leva ett liv på egna villkor samt delta i samfundets och den närliggande omgivningens verksamhet enligt de egna krafterna och önskemålen.

Boendet, vardagen och vården grundar sig på individuella behov och önskemål samt på att personalen känner personen. Individuella livshistorier är en värdefull hjälp som fungerar som hjälpmedel för att lära känna människor, förstå och minnas.

Gemenskapen och rehabiliteringsstödet i ett samfundshem upprätthåller funktionsförmåga och livskvalitet hos personen med minnessjukdom. En person med minnessjukdom ska ha samma rätt att vara delaktig i gemenskapen och definiera sitt hem.

Ett samfundshem har en klar och hemlik inredning som svarar mot en personens behov, och i det egna rummet kan man ha föremål och bilder som berättar om det egna livet. Atmosfären är avspänd, uppskattande och positiv. Den ger möjligheter till socialt umgänge då man är omgiven av såväl kamrater som vårdare, men också en möjlighet till lugn och ro på egen hand.

Ett samfundshem kan till exempel vara en enhet för effektiviserat serviceboende, ett familjevårdhem eller ett seniorhus dit man efter behov kan få tjänster till den egna lägenheten.