Kuntoutus

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Kuntoutus

Kuntoutussuunnitelma on yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa laadittu henkilökohtainen suunnitelma, johon on kirjattu palvelut ja toiminta, joiden avulla voidaan tukea toimintakyvyn säilymistä ja kuntoutumista. Jokaisella muistisairaalla ihmisellä tulisi olla kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

Muistisairaille sopivaa kuntoutusta on esimerkiksi fysio-, toiminta-, ravitsemus ja puheterapia, päiväkuntoutus ja psykologinen tuki. Kaikki lähtee ajantasaisesta ja tarpeisiin vastaavasta kuntoutusuunnitelmasta.

Muistiliiton kuntoutusmalli kuvaa kuntoutuspalvelujen kokonaisuutta, joista jokaiselle sairastuneelle ja hänen läheisilleen voi räätälöidä toimintakykyä ja elämänlaatua tukevan kokonaisuuden. Kuntoutusmallit voi ladata suurempana sivun Lue lisää -osiosta.