Dagrehabilitering

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Dagrehabilitering

Med dagrehabilitering avses en individuellt planerad rehabilitering som stöder hemvården. Den ska alltid vara målinriktad – inte bara en “parkering” för förvaring.

Dagrehabilitering ordnas för både äldre personer och i fokuserad form för minnessjuka personer, ibland också separat för minnessjuka i arbetsför ålder.

Dagrehabilitering kan ordnas på dagverksamhetsställen eller i form av individuella hemrehabiliteringsperioder. Denna ordnas av primärvården, privata tjänsteproducenter, församlingar och minnesföreningarna.