Hjälpmedel och teknik

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Hjälpmedel och teknik

Teknik och hjälpmedel kan bidra till en bättre trygghetskänsla för en minnessjuk person, stödja funktionsförmågan samt skapa glädje och gemenskap i vardagen.

Redan i den tidiga fasen av sjukdomen lönar det sig att vänja sig vid hjälpmedel som passar en själv bäst. Många hjälpmedel är avgiftsfria eller kan lånas som medicinsk rehabilitering från hälsovårdscentralen. Mer information lämnas också av läkaren.