Läsning och aktiviteter

Läsning och aktiviteter

På denna flik presenteras på finska information och metoder såväl för välbefinnande i vardagen, främjande av rehabilitering so förebyggande av minnessjukdomar. Tips för din vardag eller ditt arbete!

Broschyrer

På denna flik kan du ladda ner och skriva ut Minnesförbundets broschyrer i PDF-format. Nedan finns en förteckning över broschyrerna i alfabetisk ordning. Genom att klicka på följande filter får man också upp de finska och engelska broschyrerna.

Tryckta broschyrer kan beställas från webbutiken eller begäras från närmaste minnesförening.

Tidningen Muisti

Läs mera här.