Kriterier för god vård

Kriterier för god vård

Kriterier för god vård är en handbok för yrkespersonal i utveckling och utvärdering av god vård och livskvalitet för personer med minnessjukdom. Den hjälper yrkespersonalen att utveckla ovanstående, i syfte att förbättra minnesarbetet.

Kriterier för god vård är indelad i tre delar:

  1. Rehabilitering, omsorg och vård
  2. Främjande av rättigheter
  3. Personal och arbetshälsa

Inom varje enskilt delområde finns en teoridel samt kriterierna för en utvärdering av den nuvarande situationen, samt ett schema för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kriterier för god vård publicerades första gången år 1996. Den fjärde och förnyade versionen publicerades 2016 på finska och 2018 på svenska. Den viktigaste utgångspunkten i de förändringar som gjorts är att bättre än tidigare beakta personer med minnessjukdom och deras närståendes behov och önskemål ifråga om ett gott liv och en god vård.