Muistisairauden monet kasvot

Muistisairaat ihmiset ja heidän omaisensa kertovat omat muistisairauteen liittyvät tarinansa Muistisairauden monet kasvot -kampanjassa. Kampanja ja sen verkkosivusto julkistetaan Muistiviikolla syyskuussa 2017. 

Kampanja tuo esiin ihmiset muistisairauksien takana. Se muistuttaa, että tarinoita on yhtä monta kuin on muistisairaita ihmisiäkin. Jokainen tarina on omanlaisensa. Jokainen tarina on yhtä arvokas.

Muistisairauden monet kasvot -kampanjan tavoitteena on myös vähentää muistisairauksiin liittyviä leimoja ja ennakkoluuloja. Kampanjan yhtenä päämääränä on rohkaista toimimaan: se antaa työkaluja kenelle tahansa kohdata muistisairas ihminen arjessa.

Kampanjaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoja:

Minna Hietakangas
viestinnän asiantuntija
puh. 09 6226 2023, 050 524 2190
minna.hietakangas@muistiliitto.fi
Muistisairauden monet kasvot -kampanja ja sen verkkosivut, sisällöntuotanto ja tiedottaminen.