Iloa ja voimaa -vapaaehtoishanke

Iloa ja voimaa -vapaaehtoishankkeessa (2017–2020) kehitetään yhdessä muistiyhdistysten kanssa valtakunnallinen koordinaatiomalli Muistiliiton ja sen jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnalle. Hankkeessa luodaan jäsenyhdistyksille työvälineitä sekä tarjotaan koulutusta ja tukea vapaaehtoistoiminnan alueelliseen koordinointiin.

Iloa ja voimaa -hanke lisää näkyvyyttä monipuolisista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista muistijärjestössä sekä vahvistaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten osallisuutta ja toimijuutta. Tutustu Muistiliiton ja jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimintaan ja tule mukaan!

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. 

Lisätietoja:

Päivikki Paakkanen
projektisuunnittelija, Iloa ja voimaa -vapaaehtoishanke
puh. 09 6226 2053, 044 727 7405
paivikki.paakkanen@muistiliitto.fi
Muistiyhdistysyhteistyö, Muistikummit.