Arjen asiamies

Arjen asiamies -hankkeessa kehitetään muistiyhdistysten valmiuksia toimia muistisairaiden ihmisten arjen asiamiehinä: oikeuksien puolestapuhujina ja ennakoivan oikeuden toimintamallien tuntijoina.

Arjen asiamies -hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Hankkeen kesto on 2016–2018.

Hankkeen tavoitteet

 1. Kehittää ja vahvistaa muistiyhdistyksiä toimimaan entistä vahvemmin muistisairaiden ihmisten oikeuksien puolestapuhujina.
 2. Juurruttaa ennakoivan oikeuden toimintamalleja muistiyhdistyksiin.
 3. Turvata muistisairaalle henkilölle lainsäädännön takaama turvallinen ja arvokas, omannäköinen elämä.

Hankkeen toimenpiteet

Oikeudellinen valmennus muistiyhdistyksille, sisältöinä mm:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö
 • Vanhuusoikeus osana persoonallisuus- ja sosiaalioikeutta
 • Hallinto-oikeuden merkitys
 • Perus- ja ihmisoikeudet
 • Ennakoiva oikeus

Ensimmäiset alueelliset pilottivalmennukset järjestetään alkuvuonna 2017. Valmennusta tullaan järjestämään myös verkko-oppimisalustaa hyödyntäen vuoden 2017 aikana.

Hankkeen aluksi on tehty lyhyt alkukartoitus muistiyhdistysten tietotasosta ja tiedontarpeista oikeudelliseen ennakointiin liittyen.

Hankkeeseen on koottu asiantuntijatyöryhmä, jonka kanssa suunnitellaan ja arvioidaan oikeudellisen valmennuksen sisältöä ja monipuolista materiaalia. Asiantuntijatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin 2–3 kertaa vuodessa. Asiantuntijatyöryhmään kuuluvat hankkeen työntekijöiden lisäksi:

 • Annika Väihkönen, Lapin Muistiyhdistys ry
 • Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Itä-Suomen Yliopisto
 • Petri ja Nina Lampinen, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry
 • Katariina Kuusiluoma, Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy
 • Yrjö Mattila, VTT, OTL, VT
 • Mailis Heiskanen, Muistiliitto ry
 • Marjut Karlsson, Muistiliitto ry
 • Anita Pohjanvuori, Muistiliitto ry

Hankkeen aikana pyritään luomaan kattavasti ja monipuolisesti erilaista materiaalia sekä yhdistyksille että jaettavaksi muistiperheille. Materiaalia tuotettaessa kiinnitetään erityistä huomiota visualisointiin.

Lisätietoja: