Kränkande behandling

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Kränkande behandling

Med kränkande behandling avses osakliga aktiviteter där man uppför sig illa mot en människa så att det orsakar lidande för denna. Det kan vara avsiktligt eller oavsiktligt, av engångskaraktär eller något som upprepar sig.

Kränkande behandling kan vara

·         mentalt eller fysiskt våld,

·         försummelse av vårdbehovet,

·         ekonomiskt utnyttjande,

·         kränkning av personliga rättigheter (jfr självbestämmanderätt)

·         eller sexuellt våld eller trakasserier.

Det är viktigt att observera att fysiskt och sexuellt våld samt bland annat hemfridsbrott, ärekränkning, frihetsberövande, tvång, egendomsbrott, missbruk av förtroendeställning samt öppnande av någon annans post (kränkning av kommunikationshemlighet) är brott.