Bemötande av en person med minnessjukdom

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Bemötande av en minnessjuk person

En minnessjukdom påverkar interaktionen. Det blir lättare att konfrontera eventuella kommunikationssvårigheter, rastlöshet och öppenhet då det gäller att uttrycka känslor, om man förstår symtomen som minnessjukdomar kan ge upphov till och hur dessa påverkar livet.

Primärt ska en människa alltid bemötas som en människa – oavsett om hon eller han har en minnessjukdom eller inte.

Följande tips kan vara till hjälp för att vara närvarande och nära även om sjukdomen är längre framskriden:

 • Se personen i ögonen, tala till henne eller honom som en vuxen till en annan vuxen
 • Ge tid
 • Dalta inte, gör inte saker för personen, tvinga inte
 • Tala även om personen med minnessjukdom inte längre svarar
 • Ord behövs inte alltid
 • Låt en diskussion utvecklas på personens villkor
 • Satsa på ordlös kommunikation
 • Gör saker på ett invant sätt, håll fast vid rutiner, uppmuntra till aktiviteter som personen klarar av
 • Hjälp personen med koncentrationen genom att exempelvis hålla i handen, smeka över håret eller sysselsätt händerna med något meningsfullt – och om personen är rastlös, kan umgänget kännas naturligare om man samtidigt tar en promenad
 • Var positiv: en person med minnessjukdom uppfattar förvånansvärt exakt exempelvis stress och tvång
 • Lyssna ! Det finns saker som personer med minnessjukdom vill säga, och hen har behov, känslor och tankar även om dessa uttrycks långsamt, oklart eller inkonsekvent – och också i det fall att hen inte längre kan uttrycka dessa verbalt