Kaltoinkohtelu

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Kaltoinkohtelu

Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan epäasiallista toimintaa, jossa toista ihmistä kohtaan käyttäydytään väärin ja jolla aiheutetaan toiselle kärsimystä. Se voi olla tahallista tai tahatonta, kertaluontoista tai jatkuvaa.

Kaltoinkohtelu voi olla:

  • henkistä tai fyysistä väkivaltaa,
  • hoidon tarpeen laiminlyömistä,
  • taloudellista hyväksi käyttöä,
  • henkilökohtaisten oikeuksien loukkaamista (vrt. itsemääräämisoikeus)
  • tai seksuaalista väkivaltaa tai häirintää.

Kaltoinkohtelu on usein vaiettua, eikä sitä välttämättä aina edes tunnisteta. Muistisairas ihminen on erityisen hauras kohde, ja valitettavan herkästi esimerkiksi taloudellisen tai henkisen väkivallan uhri. Myös sosiaalinen eristäytyneisyys lisää riskiä tulla kaltoinkohdelluksi. Kaltoinkohtelija voi olla kuka tahansa: myös muistisairaan ihmisen läheinen tai hoitaja.

On tärkeää muistaa, että fyysinen ja seksuaalinen väkivalta sekä muun muassa kotirauhan rikkominen, kunnianloukkaus, vapaudenriisto, pakottaminen, omaisuuteen kohdistuvat rikokset, luottamusaseman väärinkäyttö sekä toisen postin avaaminen (viestintäsalaisuuden loukkaaminen) ovat rikoksia.