En god död och lösningar för slutskedet av livet

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

En god död och lösningar för slutskedet av livet

Ett gott liv omfattar också en god död. För minnessjuka personer är slutfasen av sjukdomen ofta närmast tynande i stället för smärtsam eller våldsam, men behoven under de stunderna, veckorna eller månaderna av livet har dock en egen karaktär, och dessa ska beaktas.

Den palliativa vården och terminalvården för minnessjuka personer går framför allt ut på rätt slags bemötande och lyhördhet för behov och önskemål. I ett vårdtestamente har den minnessjuka personen sett till att de närstående personerna och vårdpersonalen känner till de viktiga sakerna i hens liv, även när personen själv på grund av sjukdomen inte kan uttrycka dessa klart.