Tutkimuksia

Muistibarometri 2015

Muistibarometri on Muistiliiton joka viides vuosi toteuttama tiedonkeruu. Sen tarkoituksena on kuvata muistisairaiden hoitoa muuttuvassa palvelujärjestelmässä.

Vuonna 2015 se toteutettiin yhteistyössä THL:n kanssa, jolloin kyselyyn vastasi 136 kuntaa. Tällöin kehitystä tarkasteltiin ensimmäistä kertaa kymmenen vuoden ajalta vertaamalla tuloksia kahden edellisen barometrin tuloksiin.

Julkaisussa on kaksi osaa: Muistiliiton ja THL:n yhteinen Muistibarometri 2015 sekä THL:n keräämää RAI-tietoa.

REPEAT-seurantatutkimus

REPEAT-seurantatutkimus selvitetti vastadiagnosoitujen muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kokemuksia ensimmäisestä vuodesta muistisairauden diagnoosin jälkeen.

Muistiliitto ry toteutti REPEAT-seurantatutkimuksen yhdessä LT, dosentti Kati Juvan (vastuullinen tutkija) kanssa sekä yhteistyössä Novartis Finland Oy:n kanssa. Aineiston keruun toteutti Corame Oy.

Tutkimukseen osallistui 290 vastadiagnosoitua muistisairasta ihmistä sekä 290 heidän läheistään. Lähes kaikilla tutkimukseen osallistuneilla muistisairailla ihmisillä oli diagnosoitu Alzheimerin tauti. Tutkimukseen osallistuneille lähetettiin kirjalliset kyselyt (erilliset sairastuneille ja läheisille) 1kk, 3 kk, 6kk ja 12kk kuluttua diagnoosista. Vastausprosentit vaihtelivat seurantavaiheiden mukaan 82–66%.

Aineisto koottiin vuosien 2010–2012 aikana.

Ensin julkaistiin Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin – REPEAT -seurantatutkimuksen raportti (Nikumaa 2013) ja myöhemmin saman aineiston pohjalta Eteenpäin, suremaan en jää! – REPEAT -seurantatutkimuksen raportti II (Siira-Kuoksa 2016). Molemmat julkaistiin Muistiliiton julkaisusarjassa.

Lisätietoja:

Satu Tommola
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2012, 044 727 7400
satu.tommola@muistiliitto.fi
Kansallinen muistiohjelma, Muistibarometri, muistikummitoiminnan verkkokurssit, Muistiaktiivit-verkosto