Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 23.6.2015

Muistisairaiden määrä kasvussa: 193 000 sairastunutta Suomessa

Muistisairaiden määrä kasvussa

193 000 sairastunutta Suomessa

Muistisairaiden määrä on pitkään pysynyt puheissa samana, vaikka väestö ikääntyy ja muistisairaiden määrä sen myötä kasvaa.

Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavaa henkilöä. Nämä yhteenlaskettuna maassamme on siis 193 000 muistisairasta ihmistä. Etenevään muistisairauteen arvioidaan vuosittain sairastuvan 14 500 yli 64-vuotiaan suomalaisen.

Kyseessä on koko ajan kasvava kansantauti. Vuonna 2060 Suomessa arvioidaan olevan jo 240 000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavaa, mikä on siis yli tuplasti enemmän kuin nyt.

Lievempiäkin muistiongelmia

Muistisairautta sairastavien lisäksi arviolta 200 000 suomalaisella on lievää tiedonkäsittelyn heikentymistä, eli esimerkiksi muisti- ja tarkkaavuuden ongelmia. Osa näistä kehittyy ajan myötä eteneväksi muistisairaudeksi.

Kun yhteen lasketaan sekä muistisairautta sairastavat henkilöt että he, joilla on lievempiä tiedonkäsittelyn haasteita, voidaan sanoa, että 393 000 suomalaisella muisti- tai muita kognitiivisia oireita, jotka haittaavat arkea.

Lähde: Viramo & Sulkava 2015: Muistisairauksien epidemiologia. Teoksessa: Muistisairaudet. Duodecim.

Lisätietoja: