Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö on työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin. Se ohjaa muistityön ammattilaisia muistisairaan ihmisen toiveet ja tarpeet huomioivaan hoivaan, kuntoutukseen ja hoitoon.

Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja on jaoteltu kolmeen osaan:

  1. Kuntoutus, hoiva ja hoito
  2. Oikeuksien edistäminen
  3. Henkilöstö ja työhyvinvointi

Kustakin osa-alueesta on saatavilla taustatietoa sekä kriteerit arvioinnin, kehittämisen ja kehitystarpeiden toteutuksen tueksi.

Kriteeristö on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1996. Uudistettu neljäs painos ilmestyi Muistiliiton julkaisusarjassa vuonna 2016. Tuoreimman uudistustyön tärkein lähtökohta oli muistisairautta sairastavien ja heidän läheistensä äänen kuuleminen omannäköisen elämän ja hyvän hoidon järjestämiseksi.

Lisätietoja:

Anita Pohjanvuori
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2019, 050 430 9815
anita.pohjanvuori@muistiliitto.fi
Kansallinen muistiohjelma, aivoterveys, muistiystävällinen Suomi ja muistisairauksiin liittyvät asenteet, hoiva- ja hoitotyö, Hyvän hoidon kriteeristö sekä osaamisen kehittäminen.