Hoito ja kuntoutus

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Hoito ja kuntoutus

Jokaisella etenevää muistisairautta sairastavalla on jäljellä voimavaroja. Iloa, nautintoa ja onnistumisen kokemuksia tuottavien asioiden tekeminen tukee kuntoutumista.

Muistisairaan ihmisen hoito ja kuntoutus tähtää sairastuneen ja hänen läheistensä hyvinvointiin, mielekkääseen elämään, oireiden etenemisen hidastumiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Lääkehoito on tärkeää, mutta lääkkeetön hoito ja erilaiset kuntoutuksen muodot usein ensisijaista.

Tutkimusnäyttö tukee lääkkeettömien menetelmien käyttöä muistisairaiden haasteelliseksi koetun käyttäytymisen vähentämisessä. Tämä selviää Muistiliiton Hoitotyön tutkimussäätiöltä tilaamassa Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairautta sairastavien haasteelliseksi koettuun käyttäytymiseen -katsauksesta (2018).

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan yhdessä hänen ja läheistensä kanssa realistinen, ennakoiva ja tavoitteellinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Siinä määritellään yksilölliset tavoitteet, kuten:

  • sairauden kanssa elämään sopeutuminen
  • sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen
  • elämän jatkuminen entisellään niin pitkään kuin mahdollista
  • toimintakyvyn tukeminen ja säilyminen
  • kotona asumisen turvaaminen
  • vahvojen kykyjen tunnistaminen ja ylläpitäminen
  • korvaavien taitojen löytäminen menetettyjen tilalle
  • mielekäs elämä

Suunnitelma ohjaa eteenpäin hoito- ja kuntoutuspolulla, joka voi sisältää esim. terapioita, tukitoimenpiteitä ja taloudellista tukea. Tavoitteiden määrittelyssä, toteuttamisessa ja arvioinnissa ovat mukana sairastunut ja hänen läheisensä yhdessä hoitavan lääkärin ja/tai muistihoitajan kanssa.