Luettavaa ja tekemistä

Kuvituskuva: Nainen kokoaa lapsen kanssa palapeliä.

Luettavaa ja tekemistä

Tällä sivulla esitellään tietoa ja menetelmiä niin arjen hyvinvointiin, kuntoutumisen edistämiseen kuin muistisairauksien ennaltaehkäisemiseenkin. Nappaa vinkit omaan tai oman työsi arkeen!

Asiaa muistisairauksista

Kirjoja

 • Mieleen tatuoitu minuus – Ihmislähtöinen elämäntapa muistityössä (Semi 2015)
 • Muistisairaan kuntouttava hoito (Hallikainen, Mönkäre, Nukari & Forder (toim.) 2013, Duodecim)
 • Muistisairaudet (Erkinjuntti, Remes, Rinne & Soininen (toim.) 2015, Duodecim)
 • Pidä aivosi kunnossa (Hietanen, Kivipelto, Strandberg, Erkinjuntti & Huovinen 2009, WSOY)
 • Työikäisen muisti ja muistisairaudet (Härmä & Granö (toim.) 2010, WSOYpro)
 • Yötaivaan toivo – Muistiystävällinen ympäristö: tilasta kokemukseen (Semi, Salmi & Mykkänen 2016, TJ Semi)

Toimintaa ja tekemistä

Muistisairaille ihmisille ja läheisille – miksei muillekin

 • Elämänlaatumalli (Eeva ja Petter Pulkkinen)
  • Mikä? Alzheimerin tautia sairastavan vaimonsa omaishoitajan kehittämä malli, joka tukee muistisairaan ihmisen elämänlaatua sairauden kaikissa vaiheissa
  • Kenelle? muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä muistityötä tekeville ammattilaisille
 • Hoivalluksia (Papunet)
  • Mikä? tukea muistisairaan ihmisen kohtaamiseen, verkkomateriaali itseopiskelun välineeksi
  • Kenelle? muistisairaiden kanssa työskenteleville työyhteisöille
 • Muistaakseni laulan -musiikkituokiot (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? toimintamalli musiikkiryhmiin
  • Kenelle? työvälineeksi muistisairaiden läheisille, vapaaehtoisille ja hoitajille
 • Muistin tähäre – Työkirja muistin harjoittamiseen ja tukemiseen (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? työkirja muistinhuoltoon ja muistin tueksi
  • Kenelle? kehitysvammaisille, muistisairaille ja iäkkäille, hoitajille, ohjaajille ja omaisille sekä suomea toisena kielenä käyttäville, kuten maahanmuuttajille ja heidän parissaan työskenteleville
 • Muistisairaiden ihmisten kohtaaminen (Papunet)
  • Mikä? paljon tietoa vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta
  • Kenelle? kaikille muistisairaiden ihmisten parissa toimiville
 • Rinnallakulkija - Luovat menetelmät omaisten ryhmissä -kirja (Pohjois-Karjalan Muisti ry ja Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys ry)
  • Mikä? luovia menetelmiä vertaisryhmiin
  • Kenelle? muistisairaiden ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien läheisille ja heidän vertaisryhmiensä vetäjille
 • Vahvike-aineistopankki (Vanhustyön keskusliitto ry)
  • Mikä? materiaaleja, toimintaideoita, kirjallisuutta, vinkkejä
  • Kenelle? ikääntyvien ryhmätoimintaan ja kotona käytettäväksi

Aivoterveyden edistämiseen ja muistinhuoltoon

 • Aivosuunnistus (Jämsän Muistiyhdistys ry)
 • Elä unoha evväitä (Pohjois-Savon Muisti ry)
  • Mikä? tietoa muistisairaan henkilön ravitsemuksesta
  • Kenelle? muistisairauteen sairastuneille ja läheisille
 • Ihmeelliset aivot (Yle)
  • Mikä? tietoa, testejä ja tarinoita aivoista ja muistista
  • Kenelle? kaikille kiinnostuneille
 • Kulttuurista muistoja -toimintamalli (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? kulttuuri- ja taideharrastusmahdollisuuksia
  • Kenelle? ikäihmisille, muistisairaille ja heidän omaisilleen omassa kunnassa ja kylässä lähipalveluna
 • Muistipelejä (Papunet)
  • Mikä? aivojumppaa verkossa
  • Kenelle? kaikenikäisille
 • Suomimies seikkailee (Kunnossa kaiken ikää -ohjelma)
  • Mikä? liikunta-, ravitsemus- ja painonhallintavinkkejä
  • Kenelle? miehille
 • Taavetinpuisto ja Ikiliikkujareitti (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? monipuolinen kuntoilu- ja kohtaamispaikka, joka tukee ikäihmisten omatoimisuutta, ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä, lisää innostusta ulkoiluun ja tarjoaa mahdollisuuksia virkistävään yhdessäoloon muiden kanssa
  • Kenelle? senioreille
 • Varttuneiden lähiliikuntapaikat (Ikäinstituutti)
  • Mikä? esittelyssä liikkumisympäristöjä, joissa otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet
  • Kenelle? iäkkäille ihmisille
 • Voimaa vanhuuteen (Ikäinstituutti)
  • Mikä? paljon liikunta-aiheista materiaalia ja liikuntavinkkejä
  • Kenelle? iäkkäille esimerkiksi eläkeläis- ja muistikerhoihin tai vinkkejä kotiliikuntaan
 • Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen (Turun ammattikorkeakoulu)
  • Mikä? taide- ja kulttuurivinkkejä aivoterveyden edistämiseksi
  • Kenelle? iäkkäille esimerkiksi eläkeläis- ja muistiryhmiin

Työvälineitä ammattilaisille

 • Hyvän hoidon kriteeristö (Muistiliitto ry)
  • Mikä? työväline muistityön kehittämiseen ja arviointiin sekä tuki muistisairaille ja läheisille palvelujen, hoidon ja kuntoutuksen valinnassa ja arvioinnissa
  • Kenelle? muistityön ammattilaisille esimerkiksi kotihoitoon ja yhteisökoteihin sekä muistisairaille ja läheisille
 • Muistikompassi-kuntoutusmalli (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? ohjaajan opas 10 vk kuntoutuksen järjestämiseen tai tukea vertaisryhmien vetämiseen tai yksilölliseen ohjaukseen
  • Kenelle? sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toteuttavat muistisairauden varhaisessa ja lievässä vaiheessa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä kuntoutusta tai edistävät muilla tavoilla heidän hyvinvointiaan
 • Oikeudellisen ennakoinnin materiaaleja (Suomen muistiasiantuntijat ry)
  • Mikä? esimerkiksi toimintaohje oikeudelliseen ennakointiin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan sekä lääkärinlausuntopohjat
  • Kenelle? sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille