Luettavaa ja tekemistä

Luettavaa ja tekemistä

Tällä sivulla esitellään tietoa ja menetelmiä niin arjen hyvinvointiin, kuntoutumisen edistämiseen kuin muistisairauksien ennaltaehkäisemiseenkin. Nappaa vinkit omaan tai oman työsi arkeen!

Asiaa muistisairauksista

Kirjoja

 • Mieleen tatuoitu minuus – Ihmislähtöinen elämäntapa muistityössä (Semi 2015)
 • Muistisairaan kuntouttava hoito (Hallikainen, Mönkäre, Nukari & Forder (toim.) 2013, Duodecim)
 • Muistisairaudet (Erkinjuntti, Remes, Rinne & Soininen (toim.) 2015, Duodecim)
 • Pidä aivosi kunnossa (Hietanen, Kivipelto, Strandberg, Erkinjuntti & Huovinen 2009, WSOY)
 • Työikäisen muisti ja muistisairaudet (Härmä & Granö (toim.) 2010, WSOYpro)
 • Yötaivaan toivo – Muistiystävällinen ympäristö: tilasta kokemukseen (Semi, Salmi & Mykkänen 2016, TJ Semi)

Toimintaa ja tekemistä

Muistisairaille ihmisille ja läheisille – miksei muillekin

 • Elämänlaatumalli (Eeva ja Petter Pulkkinen)
  • Mikä? Alzheimerin tautia sairastavan vaimonsa omaishoitajan kehittämä malli, joka tukee muistisairaan ihmisen elämänlaatua sairauden kaikissa vaiheissa
  • Kenelle? muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä muistityötä tekeville ammattilaisille
 • Hoivalluksia (Papunet)
  • Mikä? Tukea muistisairaan ihmisen kohtaamiseen, verkkomateriaali itseopiskelun välineeksi
  • Kenelle? Muistisairaiden kanssa työskenteleville työyhteisöille
 • Muistaakseni laulan -musiikkituokiot (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? Toimintamalli musiikkiryhmiin
  • Kenelle? Työvälineeksi muistisairaiden läheisille, vapaaehtoisille ja hoitajille
 • Muistin tähäre – Työkirja muistin harjoittamiseen ja tukemiseen (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? Työkirja muistinhuoltoon ja muistin tueksi
  • Kenelle? Kehitysvammaisille, muistisairaille ja iäkkäille, hoitajille, ohjaajille ja omaisille sekä suomea toisena kielenä käyttäville, kuten maahanmuuttajille ja heidän parissaan työskenteleville
 • Muistisairaiden ihmisten kohtaaminen (Papunet)
  • Mikä? Paljon tietoa vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta
  • Kenelle? Kaikille muistisairaiden ihmisten parissa toimiville
 • Rinnallakulkija - Luovat menetelmät omaisten ryhmissä -kirja (Pohjois-Karjalan Muisti ry ja Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys ry)
  • Mikä? Luovia menetelmiä vertaisryhmiin
  • Kenelle? Muistisairaiden ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien läheisille ja heidän vertaisryhmiensä vetäjille
 • Vahvike-aineistopankki (Vanhustyön keskusliitto ry)
  • Mikä? Materiaaleja, toimintaideoita, kirjallisuutta, vinkkejä
  • Kenelle? Ikääntyvien ryhmätoimintaan ja kotona käytettäväksi
 • Ryhmärenki
  • Mikä? Ideoita ryhmätoimintaan, tulostettavia materiaaleja
  • Kenelle? Ryhmätoimintaan

Aivoterveyden edistämiseen ja muistinhuoltoon

 • Muistipuisto (Miina Sillanpään säätiö ja Muistiliitto)
  • Mikä? Helppokäyttöinen ja innostava verkkosivusto, joka sisältää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä.
  • Kenelle? Muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen, aivoterveydestään huolestuneille tai kiinnostuneille ikääntyville. 
 • Aivosuunnistus (Jämsän Muistiyhdistys ry)
 • Elä unoha evväitä (Pohjois-Savon Muisti ry)
  • Mikä? tietoa muistisairaan henkilön ravitsemuksesta
  • Kenelle? Muistisairauteen sairastuneille ja läheisille
 • Ihmeelliset aivot (Yle)
  • Mikä? Tietoa, testejä ja tarinoita aivoista ja muistista
  • Kenelle? Kaikille kiinnostuneille
 • Kulttuurista muistoja -toimintamalli (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? Kulttuuri- ja taideharrastusmahdollisuuksia
  • Kenelle? Ikäihmisille, muistisairaille ja heidän omaisilleen omassa kunnassa ja kylässä lähipalveluna
 • Muistipelejä (Papunet)
  • Mikä? Aivojumppaa verkossa
  • Kenelle? Kaikenikäisille
 • Suomimies seikkailee (Kunnossa kaiken ikää -ohjelma)
  • Mikä? Liikunta-, ravitsemus- ja painonhallintavinkkejä
  • Kenelle? Miehille
 • Taavetinpuisto ja Ikiliikkujareitti (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? Monipuolinen kuntoilu- ja kohtaamispaikka, joka tukee ikäihmisten omatoimisuutta, ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä, lisää innostusta ulkoiluun ja tarjoaa mahdollisuuksia virkistävään yhdessäoloon muiden kanssa
  • Kenelle? Senioreille
 • Varttuneiden lähiliikuntapaikat (Ikäinstituutti)
  • Mikä? Esittelyssä liikkumisympäristöjä, joissa otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet
  • Kenelle? Iäkkäille ihmisille
 • Voimaa vanhuuteen (Ikäinstituutti)
  • Mikä? Paljon liikunta-aiheista materiaalia ja liikuntavinkkejä
  • Kenelle? Iäkkäille esimerkiksi eläkeläis- ja muistikerhoihin tai vinkkejä kotiliikuntaan
 • Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen (Turun ammattikorkeakoulu)
  • Mikä? Taide- ja kulttuurivinkkejä aivoterveyden edistämiseksi
  • Kenelle? Iäkkäille esimerkiksi eläkeläis- ja muistiryhmiin

Työvälineitä ammattilaisille

 • Hyvän hoidon kriteeristö (Muistiliitto ry)
  • Mikä? Työväline muistityön kehittämiseen ja arviointiin sekä tuki muistisairaille ja läheisille palvelujen, hoidon ja kuntoutuksen valinnassa ja arvioinnissa
  • Kenelle? Muistityön ammattilaisille esimerkiksi kotihoitoon ja yhteisökoteihin sekä muistisairaille ja läheisille
 • Muistikompassi-kuntoutusmalli (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? Ohjaajan opas 10 vk kuntoutuksen järjestämiseen tai tukea vertaisryhmien vetämiseen tai yksilölliseen ohjaukseen
  • Kenelle? Sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toteuttavat muistisairauden varhaisessa ja lievässä vaiheessa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä kuntoutusta tai edistävät muilla tavoilla heidän hyvinvointiaan
 • Oikeudellisen ennakoinnin materiaaleja (Suomen muistiasiantuntijat ry)
  • Mikä? Esimerkiksi toimintaohje oikeudelliseen ennakointiin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan sekä lääkärinlausuntopohjat
  • Kenelle? Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille